Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Handlingssider

Ansøgning om tilskud til mentorfunktion (AB 401)

Løsning anvendes i forbindelse med, at en virksomhed/uddannelsesinstitution søger om udbetaling af tilskud til en mentorfunktion samt til udbetaling af uddannelsesudgifter for mentoren, som er bevilget af jobcenteret.

Når jobcentret har modtaget ansøgning, så vurderer jobcentret, om mentorfunktionen kan opfylde betingelser, regler og formål med mentorordningen.
Herefter træffer jobcenteret en afgørelse og fremsender en bevilling/afslag.

En liste over ting

  1. Evt. NemID
  2. Evt. uddybende information om mentorfunktion
  3. Hvis der er bevilget uddannelse for mentoren, skal der vedlægges dokumentation for køb af uddannelse

Sådan gør du

  1. Udfyld oplysninger om virksomhed og kontaktperson
  2. Udfyld oplysninger om mentorfunktionens indhold
  3. Vedhæft evt. bilag/dokumentation
  4. Underskriv og indsend til kommunen