Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Handlingssider

Ansøgning om tilskud fra Kultur- og Eventpuljen

Kultur- og Eventpuljen kan støtte kulturelle aktiviteter inden for eksempelvis teater, musik, dans, performance, litteratur, billedkunst, film, video, foto m.m., samt større events inden for kultur, fritid og turisme.

Husk at læse retningslinjerne, inden du udfylder skemaet.

En liste over ting

  1. NemID (medarbejdersignatur)
  2. Budget (oversigt over forventede udgifter) skal vedlægges
  3. Finansieringsplan (oversigt over forventede indtægter) skal vedlægges
  4. Foreninger skal desuden vedlægge seneste godkendte regnskab

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Udskriv ansøgningen med NemID, hvorved den indsendes sammen med bilag til Plan og Kultur