Handlingssider

Ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan du søge om særlig støtte til høje boligudgifter.

For at være berettiget til særlig støtte til dine boligudgifter, skal du være udsat for en social begivenhed. Det kan f.eks. være ledighed, sygdom eller samlivsophør.


Læs vejledningen "Ansøgning om særlig støtte".

Se en kort introduktionsfilm om selvbetjeningsløsningen


Bemærk, at der automatisk oprettes en kladde af din ansøgning. Hvis du mangler en oplysning eller et stykke dokumentation, kan du afbryde ansøgningen og efterfølgende vende tilbage dertil. Når du igen logger ind med MitID, så vil det være muligt at klikke på 'Åbn kladde' nederst ved siden af knappen 'Start ny ansøgning'. Din kladde gemmes i 60 dage.

 

En liste over ting

 1. Dokumentation for årsag til at du søger økonomisk hjælp fx en opsigelse. Dog ikke nødvendigt, hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.
 2. Dokumentation for boligudgifter eller -indtægter.
 3. Hvis du har børn i udlandet, skal du vedhæfte fødselsattest eller lignende for dine børn.
 4. Dokumentation for eventuelle formue, og dokumentation, hvis du har givet formue bort de seneste 3 måneder.
 5. Modtager du stadig indtægter, skal du vedhæfte dokumentation fx lønseddel eller kontoudtog for de seneste 3 måneder.
 6. Hvis din sidste lønindtægt er fra 2007 eller tidligere, skal du vedhæfte dokumentation for din seneste lønindtægt.
 7. Dokumentation for eventuelle udgifter du har i forbindelse med dit nuværende arbejde.

Sådan gør du

 1. Log på løsningen
 2. Klik på ”Send ansøgning”
 3. Klik på ”Søg om særlig støtte”
 4. På siden 'Før du begynder', du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter indsendelse af din ansøgning
 5. Klik på ”Start ny ansøgning”
 6. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 7. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen