Handlingssider

Ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning i forbindelse med påbud om spildevandsrensning eller kloakering

Hvis kommunen har meddelt påbud om kloakering eller forbedret spildevandsrensning på egen grund, kan økonomisk trængte grundejere søge kommunen om at være med i en ordning, der hjælper grundejeren.

Hvis grundejerne er berettiget til at blive omfattet af ordningen, gives grundejeren en minimumsfrist for at gennemføre kommunens påbud og får samtidig ret til at anmode Assens Forsyning A/S om en afdragsordning.

 

En liste over ting

  1. Oplysninger om husstandsmedlemmernes indkomst

Sådan gør du

  1. Klik på nedenstående link til Energistyrelsens hjemmeside
  2. Find ansøgningsskemaet under "Hjælp til grundejere ved afgørelse om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering"
  3. Udfyld oplysninger om ejendom
  4. Udfyld oplysninger om husstandsmedlemmer og disses indkomst
  5. Send ansøgningen til Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens