Handlingssider

Ansøgning om kørselsordning for demente

Borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som har fast bopæl i Assens Kommune og som ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelige offentlige transportmidler, eller som ikke har pårørende, der har mulighed for at køre for dem, kan søge om optagelse i ordningen.

OBS! Fra den 1. januar 2020 vil det ikke længere være muligt at søge kørsel for borgere med en demensdiagnose, da ordningen ophører.

Det er kommunen, der afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

FynBus varetager alt andet i forbindelse med kørselsordningen, da denne er en del af det kollektive trafiksystem på Fyn. Der kan forekomme flere kunder i samme vogn, og omvejskørsel. 

Læs mere om kørselsordningen for demente.

Hvis du er pårørende eller anden stedfortræder, har du mulighed for at udfylde og underskrive på andres vegne. Du skal bruge din egen NemID eller medarbejdersignatur.

En liste over ting

  1. NemID

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID, hvorved ansøgningen indsendes digitalt til kommunen