Handlingssider

Ansøgning om kørselsordning for demente

Borgere, der har en demensdiagnose, og ikke er i stand til at benytte offentlig transport, kan tilbydes at køre kollektivt. Ordningen dækker kørsel på Fyn, Langeland Ærø samt sydlige Jylland (Region Syddanmark). Rejser til øvrige regioner involverer som hovedregel altid tog.

Kørslen foregår med personvogn, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt og man hentes på sin adresse.

Kørselsordningen kan benytte til fritidsformål som kulturelle og social arrangementer, besøg, indkøb og lignende.

Hvem kan få kørsel?

Borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som

  • har fast bopæl i Assens Kommune
  • ikke er i stand til at selv at køre bil, anvende almindelige offentlige transportmidler, eller hvor pårørende ikke har mulighed for at køre dem.

Det er kommunen, der afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

FynBus varetager alt andet i forbindelse med kørselsordningen, da denne er en del af det kollektive trafiksystem på Fyn. Der kan forekomme flere kunder i samme vogn, og omvejskørsel.

Omfang og pris

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler borgeren en pris til chaufføren, afhængigt at turens længde. Der er begrænsninger i, på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus’ hjemmeside under ”Handicapkørsel”.

Der kan køres på Fyn, Langeland og Ærø samt sydlige Jylland (Region Syddanmark). Rejserne kan bestilles via selvbetjening på www.fynbus.dk/Flexbestilling eller ved at ringe til FynBus’ bestillingscentral.

Ansøgning

Pårørende eller anden stedfortræder har mulighed for at udfylde den digitale ansøgning på vegne af ansøger. Du skal bruge MitID (eller Medarbejdersignatur), når du logger på og når du underskriver ansøgningen.

Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke kan benytte vores digitale selvbetjeningsløsning, kan du printe ansøgningsskemaet eller kontakte Myndighed Sundhed.

Printversion af ansøgningsskemaet

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til:
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Myndighed Sundhed, Kropsbårne hjælpemidler

Sådan gør du

  1. Start ansøgningen
  2. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv digitalt, hvorved ansøgningen indsendes digitalt til kommunen