Handlingssider

Ansøgning om hjælp til betaling af husleje m.m.

Her kan du ansøge om økonomisk bistand i forbindelse med afsoning efter lov om aktiv socialpolitik § 29.

En liste over ting

  1. MitID
  2. Oplysninger fra Kriminalforsorgen om indsættelsen. Dokumentation skal vedlægges
  3. Oplysninger om formueforhold. Dokumentation i form af kontoudtog, værdipapirer mv. skal vedlægges
  4. Oplysninger om indtægter. Dokumentation i form af kontoudtog for de seneste 3 måneder, evt. lønsedler skal vedlægges
  5. Oplysninger om boligforhold. Dokumentation i form af lejekontrakt, købsaftale, fremlejekontrakt mv. skal vedlægges

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedlæg nødvendige bilag (dokumentation)
  4. Underskriv ansøgningen og indsend til kommunen

Relateret selvbetjening