Handlingssider

Ansøgning om enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter til flyttehjælp, huslejerestance, depositum til bolig, tandbehandling mv.

Når du udfylder ansøgningsskemaet om enkeltydelser, er det vigtigt, at du anfører:

 • Hvad du søger om
 • Hvor meget udgiften er på
 • Årsagen til ansøgningen


Læs vejledningen "Ansøgning om enkeltydelse"
.

Se en kort introduktionsfilm om selvbetjeningsløsningen.

Bemærk, at der automatisk oprettes en kladde af din ansøgning. Hvis du mangler en oplysning eller et stykke dokumentation, kan du afbryde ansøgningen og efterfølgende vende tilbage dertil. Når du igen logger ind med MitID, så vil det være muligt at klikke på 'Åbn kladde' nederst ved siden af knappen 'Start ny ansøgning'. Din kladde gemmes i 60 dage.

OBS! Vedr. ansøgning om enkeltydelse til depositum ved privat udlejer

Inden du ansøger, er det vigtigt, at du her læser om, hvad du skal medsende for at vi kan behandle din ansøgning. Læs om enkeltydelse til depositum

En liste over ting

 1. Dokumentation i form af prisoverslag, tilbud, regning eller lignende
 2. Dokumentation for indestående på samtlige konti i pengeinstitut med posteringer for de seneste tre måneder
 3. Dokumentation af faste indtægter
 4. Dokumentation af faste udgifter
 5. Hvis du søger om enkeltydelse til depositum til bolig, skal du vedhæfte en lejekontrakt (den må ikke være underskrevet)
 6. Hvis du søger om hjælp til tandbehandling, har vi brug for et samtykke fra dig, så vi kan kontakte din tandlæge/tandtekniker. Du kan udfylde denne digitale samtykkeerklæring: Samtykkeerklæring - indhentning af helbredsoplysninger fra tandlæge

Sådan gør du

 1. Log på løsningen
 2. Klik på ”Send ansøgning”
 3. Klik på ”Søg om enkeltydelse”
 4. På siden 'Før du begynder', du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter indsendelse af din ansøgning
 5. Klik på ”Start ny ansøgning”
 6. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 7. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Relateret selvbetjening