Handlingssider

Ansøgning om enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter til flyttehjælp, huslejerestance, depositum til bolig, tandbehandling mv.

Overgang til nyt ydelsessystem får betydning for udbetalinger

Assens Kommune får et nyt IT-system til behandling og udbetaling af ydelser.

Fra mandag d. 10. maj til og med fredag d. 21. maj 2021 vil det betyde følgende:

 • Borgerservice, Jobcenter Assens og Ungeenheden holder lukket for henvendelser fra borgere vedrørende ydelsesager.
 • Du kan i perioden godt søge om hjælp til forsørgelse eller enkeltydelser digitalt via nedenstående selvbetjeningsløsning. Ansøgningerne kan dog ikke behandles, før vi er i drift med det nye system.

Telefonisk kontakt til ydelsessagsbehandlerne

Mellem den 10. maj og til den 21. maj har vi lukket for telefonerne.
Fra tirsdag den 25. maj har ydelsessagsbehandlerne åbne telefoner igen.

Vi håber på din forståelse for, at der vil være et efterslæb af opgaver efter overgangen til det nye system.

 

Når du udfylder ansøgningsskemaet om enkeltydelser, er det vigtigt, at du anfører:

 • Hvad du søger om
 • Hvor meget udgiften er på
 • Årsagen til ansøgningen


Læs vejledningen "Ansøgning om enkeltydelse"
.

Se en kort introduktionsfilm om selvbetjeningsløsningen.

Bemærk, at der automatisk oprettes en kladde af din ansøgning. Hvis du mangler en oplysning eller et stykke dokumentation, kan du afbryde ansøgningen og efterfølgende vende tilbage dertil. Når du igen logger ind med NemID, så vil det være muligt at klikke på 'Åbn kladde' nederst ved siden af knappen 'Start ny ansøgning'. Din kladde gemmes i 60 dage.

En liste over ting

 1. NemID
 2. Dokumentation i form af prisoverslag, tilbud, regning eller lignende
 3. Dokumentation for indestående på samtlige konti i pengeinstitut med posteringer for de seneste tre måneder
 4. Dokumentation af faste indtægter
 5. Dokumentation af faste udgifter
 6. Hvis du søger om enkeltydelse til depositum til bolig, skal du vedhæfte en lejekontrakt (den må ikke være underskrevet)

Sådan gør du

 1. Log på med NemID
 2. Klik på ”Send ansøgning”
 3. Klik på ”Søg om enkeltydelse”
 4. På siden 'Før du begynder', du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter indsendelse af din ansøgning
 5. Klik på ”Start ny ansøgning”
 6. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 7. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Relateret selvbetjening