Handlingssider

Ansøgning om befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning

Befordringsgodtgørelse søges som udgangspunkt inden rejsen er foretaget. Befordringsgodtgørelse skal være ansøgt senest 4 uger efter rejsen er foretaget.

Hvem kan søge om tilskud:

 • Ledige dagpengemodtagere
 • Ledige kontanthjælpsmodtagere


Hvad kan der søges tilskud til:

 • Rejseudgifter til ansættelsessamtaler


Betingelser for tilskud:

 • Ansøger er bosiddende Assens Kommune
 • Samtalen er om et almindeligt job eller et job med løntilskud
 • Dokumentation i form af indkaldebrev eller anden relevant dokumentation medsendes ansøgningen
 • Jobsamtalen foregår i Danmark, dog skal du selv betale de første 200 kroner for hver jobsamtale og der gives ikke bropenge
 • Ansøger har selv afholdt udgiften – og har ikke allerede modtaget eller efterfølgende kan få refunderet udgiften eller dele heraf af andre, f.eks. virksomheden
 • Ved offentlig transport: Tilskuddets størrelse svarer til laveste offentlige transport.
 • Ved transport i bil: Tilskuddets størrelse svarer til statens lave kilometertakst, ud fra www.krak.dk.

 

En liste over ting

 1. Dokumentation i form af indkaldebrev eller anden relevant dokumentation medsendes ansøgningen

Sådan gør du

 1. Log på løsningen
 2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
 3. Vedhæft den nødvendige dokumentation
 4. Underskriv digitalt, hvorved din ansøgning indsendes til Jobcenter Assens