Handlingssider

Ansøgning om befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning

Befordringsgodtgørelse søges som udgangspunkt inden rejsen er foretaget. Befordringsgodtgørelse skal være ansøgt senest 4 uger efter rejsen er foretaget.

Hvem kan søge om tilskud:

 • Ledige dagpengemodtagere
 • Ledige kontanthjælpsmodtagere
 • Ledighedstruede beskæftigede

Hvad kan der søges tilskud til:

 • Rejseudgifter til jobsøgning
 • Rejseudgifter til ansættelsessamtaler
 • Rejseudgifter til informationsmøder hos virksomheder

Betingelser for tilskud:

 • Ansøger er bosiddende Assens Kommune
 • Ansøger kan ikke aktuelt anvises job lokalt
 • Jobbet (også løntilskudsjob) er opslået offentligt, registreret på jobnet.dk eller i andre jobbanker
 • Dokumentation i form af indkaldebrev eller anden relevant dokumentation medsendes ansøgningen
 • Jobsamtalen foregår i Danmark, dog skal der være mindst 100 km. afstand fra ansøgers bopæl til stedet hvor samtalen foregår
 • Ansøger har selv afholdt udgiften – og har ikke allerede modtaget eller efterføl-gende kan få refunderet udgiften eller dele heraf
 • De samlede udgifter overstiger 100,- kr.
 • Som hovedregel må rejsen ikke overstige 400 km. tur/retur

En liste over ting

 1. Dokumentation i form af indkaldebrev eller anden relevant dokumentation medsendes ansøgningen

Sådan gør du

 1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
 2. Underskriv ansøgningen
 3. Indsend til Jobcenter Assens. Husk at medsende dokumentation