Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19

Handlingssider

Ansøgning om aftale efter sygedagpengelovens § 58a (Selvstændig erhvervsdrivende) (DP 213)

En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens §45, kan ved aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, når fraværet skyldes en langvarig eller kronisk lidelse.

En liste over ting

  1. Oplysninger om helbredsforhold
  2. Evt. NemID

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Underskriv ansøgningen og indsend den til kommunen