Afbrændingsforbud

 

Forbuddet gælder også for afbrænding af Sankt Hans bål den 23. juni 2018.

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør.

Læs hele den opdaterede meddelelse fra Beredskab Fyn

Handlingssider

Ansøgning om aftale efter sygedagpengelovens § 58a (Selvstændig erhvervsdrivende) (DP 213)

En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens §45, kan ved aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, når fraværet skyldes en langvarig eller kronisk lidelse.

En liste over ting

  1. Oplysninger om helbredsforhold
  2. Evt. NemID

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Underskriv ansøgningen og indsend den til kommunen