Handlingssider

Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning

Den 5. februar 2015 trådte en ny lov i kraft om afdragsordning for økonomiske trængte husejere, som tidligere har fået påbud om forbedret spildevandsrensning. Blanketten bruges til at ansøge om adgang til ordningen under bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

En liste over ting

  1. Oplysninger om husstandsmedlemmernes indkomst

Sådan gør du

  1. Klik på nedenstående link til Energistyrelsens hjemmeside
  2. Find ansøgningsskemaet under "Hjælp til grundejere ved påbud om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering"
  3. Udfyld oplysninger om ejendom
  4. Udfyld oplysninger om husstandsmedlemmer og disses indkomst
  5. Send ansøgningen til Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens