Handlingssider

Ansøg om vielse (ægteskabserklæring)

Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab. Ægteskabserklæringen anvendes uanset, om du skal vies i kirke eller på rådhuset.

I skal udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Det er et krav at mindst en af ansøgerne har et dansk personnummer, for at I kan bruge løsningen. Har ingen af jer dansk personnummer, bedes I kontakte kommunen.

I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i borgerservice eller på biblioteket.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Er du enke eller enkemand, skal du vedhæfte erklæring fra skifteretten

Sådan gør du

  1. For at udfylde og underskrive ægteskabserklæringen skal du/I klikke på ”Start med NemID”. Hvis du/I har dansk personnummer, er det obligatorisk at underskrive ansøgningen digitalt med NemID
  2. Når part 1 er færdig med at udfylde sin del af ægteskabserklæringen og har underskrevet med NemID, bliver part 2 bedt om at logge ind med NemID. Har part 2 ikke dansk personnummer, er der mulighed for at udfylde og printe ægteskabserklæringen, efter part 1 har udfyldt sin del
  3. Hvis part 1 (med personnummer) skal giftes med part 2 (uden personnummer) i udlandet, bliver ægteskabserklæringen sendt digitalt til kommunen, når part 1 har udfyldt og underskrevet ægteskabserklæringen med NemID. Part 2 skal ikke signere
  4. Borgere, der er tilmeldt digital post, modtager kopi i deres digital postkasse