Handlingssider

Ansøg om vielse (ægteskabserklæring)

Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

 • er dansk eller nordisk statsborger(e)
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring. I skal udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Herefter undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

I skal udfylde ægteskabserklæringen uanset om I skal vies i kirke eller på rådhuset.

I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i borgerservice eller på biblioteket.

Familieretshuset

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Gå til Familieretshusets hjemmeside om ægteskab for internationale par


En liste over ting

 1. NemID
 2. Hvis du er blevet enke, skal du have en kopi af skifteretssattest med bevis for boets deling.
 3. Har du været udenlandsk gift før, skal du have en kopi af skilsmissebevilling/-dom.
 4. Hvis du bor i udlandet, skal du have en civilstandsattest fra udlandet.
 5. Hvis du er nordisk statsborger, skal du have en kopi af dit pas.
 6. Er du ikke-nordisk statsborger, skal du have kopi af opholdstilladelse/EU-opholdstilladelse og kopi af pas.

Sådan gør du

 1. For at udfylde og underskrive ægteskabserklæringen skal du/I klikke på ”Start med NemID”. Hvis du/I har dansk personnummer, er det obligatorisk at underskrive ansøgningen digitalt med NemID.
 2. Når part 1 er færdig med at udfylde sin del af ægteskabserklæringen og har underskrevet med NemID, bliver part 2 bedt om at logge ind med NemID. Har part 2 ikke dansk personnummer, er der mulighed for at udfylde og printe ægteskabserklæringen, efter part 1 har udfyldt sin del.
 3. Hvis part 1 (med personnummer) skal giftes med part 2 (uden personnummer) i udlandet, bliver ægteskabserklæringen sendt digitalt til kommunen, når part 1 har udfyldt og underskrevet ægteskabserklæringen med NemID. Part 2 skal ikke signere.
 4. Borgere, der er tilmeldt digital post, modtager kopi i deres digital postkasse.