Handlingssider

Ansøg om socialt frikort

Med et socialt frikort får du mulighed for årligt at tjene 20.000 kr. skattefrit uden modregning i din forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Du kan få socialt frikort:

  • Hvis du har særlige sociale problemer, fx er hjemløs, misbruger eller lider af en psykisk lidelse kombineret med sociale udfordringer.
  • Hvis du hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst op over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.
  • Hvis du opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik. Det vil som udgangspunkt sige, at du har opholdt dig lovligt i Danmark sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

Pårørende eller anden stedfortræder har mulighed for at hjælpe med udfyldelsen.


Hvis du udskriver og udfylder ansøgningen, skal den sendes til:
Assens Kommune
Borgerservice
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Print-version af ansøgningsskemaet

Info-film: sådan underskriver du en PDF digitalt

En liste over ting

  1. Kræver ingen særlige forudsætninger

Sådan gør du

  1. Log på den digitale løsning eller udskriv ansøgningsskemaet
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv ansøgningen og indsend den til kommunen.