Handlingssider

Ansøg om skoleudsættelse

Undervisningspligten indtræder den 1. august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Forældremyndighedsindehaverene kan ansøge om, at barnets undervisning udsættes til et år efter undervisningspligten indtræder, når dette er begrundet i barnets udvikling.

Når ansøgningen er udfyldt, skal den sendes til distriktsskolen. 
Hvis du ønsker at sende ansøgningen digitalt, skal du gøre det via Digital Post.

 

En liste over ting

  1. Hvis du ønsker at udfylde dele af ansøgningen på skærmen, så anbefaler vi, at du bruger Internet Explorer

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Udskriv og underskriv ansøgningen
  3. Send ansøgningen til distriktsskolen