Handlingssider

Ansøg om skoleudsættelse

Undervisningspligten indtræder den 1. august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Forældremyndighedsindehaverene kan ansøge om, at barnets undervisning udsættes til et år efter undervisningspligten indtræder, når dette er begrundet i barnets udvikling.

En liste over ting

  1. Kræver ingen særlige forudsætninger

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Underskriv ansøgningen og send til distriktsskolen