Handlingssider

Ansøg om navne- og adressebeskyttelse

Du kan her ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i borgerservice eller på biblioteket.

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR, og dit navn og adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere.

Beskyttelsen gælder som udgangspunkt i ét år.

Det er desuden en god idé at kontakte det lokale posthus og bede om beskyttelse hos Post Danmark og gøre det samme hos dit teleselskab.

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige felter
  3. Underskriv og indsend digitalt til kommunen