Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Handlingssider

Ansøg om hjælp til forsørgelse

Pga. af smittefare i forbindelse med Covid-19 er Borgerservice lukket. Ansøgning om hjælp til forsørgelse kan derfor kun indgives digital her på siden. Du kan stadig ringe til Team Kontanthjælp i åbningstiden, hvis du har spørgsmål.

På trods af lukningen kan ledige fortsat modtage deres ydelse.
Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet.dk.
Derudover skal du rette henvendelse til Jobcentret på tlf. 64 74 70 59 og stille dig til rådighed. Du er først berettiget til hjælp til forsørgelse fra den dag, hvor du retter henvendelse til Jobcentret og stiller dig til rådighed.

Du skal bruge denne selvbetjeningsløsning, hvis du vil søge om:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse
 • Hjælp til høje boligudgifter

 

En liste over ting

 1. NemID
 2. For at vi kan behandle din ansøgning, har vi brug for dokumentation for indestående på samtlige af dine konti i pengeinstitut, med posteringer for de seneste tre måneder. Det er vigtigt, at dine kontonumre fremgår af posteringerne. Det skal være i pdf-format. Vi kan ikke bruge screenshot
 3. Derudover har vi brug for dokumentation for årsagen til din ansøgning om hjælp til forsørgelse. Det kan være en kopi af din opsigelse; ophør i midlertidig ansættelse (kontrakt/aftale) eller dokumentation for ophørt uddannelse
 4. Hvis du ønsker at søge om særlig støtte til dine boligudgifter, vil vi gerne have dokumentation for dine boligudgifter. Det kan eksempelvis være udgift til husleje, el, varme, vand og hvis der er andre boligudgifter, som du er forpligtet til at afholde udgiften til

Sådan gør du

 1. Start ansøgningsforløbet
 2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
 3. Vedhæft påkrævet dokumentation som bilag
 4. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen