Handlingssider

Ansøg om byggetilladelse

Her kan du indsende ansøgning om byggetilladelse. Du kan også finde oplysninger i bygge- og miljøsager.

I Byg og Miljø kan du udarbejde hele din ansøgning. Du får hjælp til at finde ud af, hvad ansøgningen skal indeholde, for at kommunen kan behandle den. Du kan også undersøge de regler og særlige forhold, der gælder for et bestemt sted.

Privatpersoner skal betale et gebyr for behandling af byggesager. Virksomheder er fritaget for gebyret. Gebyret er på 620 kr. pr. time. Læs mere om byggesagsgebyret.

Det er politisk besluttet, at Assens kommune pr. 1.1. 2021 ikke længere har gebyr på byggesager for private. Det betyder, at alle byggesager, der fremsendes efter denne dato, ikke vil blive opkrævet byggesagsgebyr. Vi vil forsat fakturere for den tid i 2020, der er brugt på privates byggesager. Det betyder, at sager der starter i 2020 og færdiggøres i 2021 vil modtage gebyr på den sagsbehandlingstid, der er brugt i 2020.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Situationsplan med afstand til skel og andre bygninger
  3. Facadetegninger påført højder og materialer
  4. Andre relevante tegninger og beskrivelser vil fremgå af ansøgningsmodulet

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Hvis din adresse ikke fremkommer automatisk, så klik 'Søg'
  3. Klik på 'Start projekt' og vælg de aktiviteter, du vil søge om tilladelse til. Hvis aktiviteten ikke passer til dit projekt, kan du vælge at se alle ved at klikke på 'Vis alle aktiviteter'
  4. Husk at sætte flueben i 'Klar til indsendelse'
  5. Når du er klar til at sende din ansøgning ind, skal du huske at bekræfte indsendelsen til sidst

Relateret selvbetjening