Handlingssider

Ansøg om aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Ansøgningsskema ved ansøgning om støtte fra afdelingen Myndighed Social i Assens kommune. Støttetilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

En liste over ting

  1. Oplysninger om bl.a. borgerens funktionsnedsættelse og helbredsforhold

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Indsend til kommunen