Handlingssider

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Hvis din virksomhed har fået bevilliget personlig assistance til en af dine ansatte, har du mulighed for at få et tilskud til en del af lønnen til en personlig assistent.

En liste over ting

  1. Medarbejdersignatur
  2. Kopi af lønsedler

Sådan gør du

  1. Log på med medarbejdersignatur
  2. Udfyld oplysninger om virksomheden samt den medarbejder, der assisteres
  3. Oplys periode, der søges tilskud for
  4. Oplys antal timer og timesats for refusionsbeløb
  5. Vedhæft kopi af assistentens lønsedler
  6. Underskriv med medarbejdersignatur, hvorved din anmodning indsendes til Jobcenter Assens