Handlingssider

Anmodning om lønrefusion (DP 202H)

Du skal bruge dette selvbetjeningsforløb, når du skal anmode om lønrefusion, fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Du kan anmode om lønrefusionen, når du har udbetalt lønnen. Der kan alene udbetales refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Lønrefusionen opgøres månedsvis af kommunen, og udbetalingen sker for hele kalendermåneder.

Når din medarbejder er overgået til et jobafklaringsforløb, får du ikke længere refusion efter sygedagpengeloven, men efter reglerne i lov om en aktiv socialpolitik, § 69t.

En liste over ting

  1. Medarbejder NemID'
  2. Oplysninger om sygemeldte medarbejder

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Underskriv med NemID og indsend digitalt til kommunen