Handlingssider

Anmod om afholdelse af hegnsyn

Hvis naboer er uenige om et hegn, kan man skrive til hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnsyn. I anmodningen skal der stå hvem og hvad, man klager over.

Hegnsynet fungerer uafhængig af Byrådet, og kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager. Hegnsynet træffer afgørelser efter bestemmelserne i hegnsloven.

Flere ejere af ejendommen

Hvis der er flere ejere af ejendommen, skal denne blanket benyttes, da en anmodning altid skal underskrives af samtlige ejere: Anmodning om afholdelse af hegnsyn - flere ejere

Blanketten kan indsendes digitalt til Hegnsynet (kræver MitID) eller til:
Hegnsynet
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Sådan gør du

  1. Læs infoteksten grundigt, inden du går i gang
  2. Log på løsningen
  3. Udfyld anmodning med hvem og hvad, der klages over
  4. Underskriv anmodningen digitalt, hvorved den indsendes til Hegnsynet i Assens Kommune