Kraftig storm på vej - Husk at sikre løse genstande

Der er kraftig storm med vindstød op til orkanstyrke på vej, når Malik rammer Fyn i eftermiddag fra kl. 14.00. DMI varsler, at stormen fortsætter indtil søndag kl. 14.00.

Læs mere om stormen og hvordan du sikrer din ejendom

Handlingssider

Anmod om afholdelse af hegnsyn

Hvis naboer er uenige om et hegn, kan man skrive til hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnsyn. I anmodningen skal der stå hvem og hvad, man klager over.

Hegnsynet fungerer uafhængig af Byrådet, og kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager. Hegnsynet træffer afgørelser efter bestemmelserne i hegnsloven.

Hvis der er flere ejere af ejendommen, skal denne blanket benyttes, da en anmodning altid skal underskrives af samtlige ejere: Anmodning om afholdelse af hegnsyn - flere ejere

Blanketten kan indsendes digitalt til Hegnsynet (kræver personligt NemID) eller til:
Hegnsynet
Rådhus Allé 5
5610 Assens

En liste over ting

  1. NemID

Sådan gør du

  1. Læs infoteksten grundigt, inden du går i gang
  2. Log på med NemID
  3. Udfyld anmodning med hvem og hvad, der klages over
  4. Underskriv anmodningen med NemID, hvorved den indsendes til Hegnsynet i Assens Kommune