Handlingssider

Anmeldeordning for husdyrbrug § 29: Opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Du har mulighed for at anmelde visse ændringer til dit eksisterende husdyrbrug, uden at det kræver miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrloven.

En liste over ting

  1. Nødvendige bilag fremgår af ansøgningsskemaet
  2. Med nogle internetbrowsere er det ikke muligt at indsende skemaet elektronisk. Vi anbefaler derfor, at du bruger Internet Explorer

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Tryk på "Send anmeldelse" – den udfyldte anmeldelse vedhæftes automatisk som en fil i din e-mail
  3. Vedhæft nødvendige bilag i mailen
  4. Indsend digitalt til kommunen