Afbrændingsforbud

 

Forbuddet gælder også for afbrænding af Sankt Hans bål den 23. juni 2018.

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør.

Læs hele den opdaterede meddelelse fra Beredskab Fyn

Handlingssider

Anmeldelse af autoværksted

Du skal udfylde denne anmeldelse i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af autoværksteder.

En liste over ting

  1. Tegning i passende målestok, som viser virksomhedens placering på ejendommen i forhold til omgivelserne. På tegningen skal fremgå: 1) værksteds-/produktions- og lagerlokaler samt udendørs oplag. 2) forurenende anlæg eller aktiviteter der medfører udendørs støj-, lugt- eller luftforurening (herunder placering af afkast). 3) afløbsforhold. 4) placering af affald med angivelse af type og forventet maksimum oplag

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Vedhæft nødvendige bilag
  3. Klik på "Afslut", hvorved din anmeldelse indsendes til kommunen