Handlingssider

Anmeldelse af autoværksted

Du skal udfylde denne anmeldelse i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af autoværksteder.

En liste over ting

  1. Tegning i passende målestok, som viser virksomhedens placering på ejendommen i forhold til omgivelserne. På tegningen skal fremgå: 1) værksteds-/produktions- og lagerlokaler samt udendørs oplag. 2) forurenende anlæg eller aktiviteter der medfører udendørs støj-, lugt- eller luftforurening (herunder placering af afkast). 3) afløbsforhold. 4) placering af affald med angivelse af type og forventet maksimum oplag

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Vedhæft nødvendige bilag
  3. Klik på "Afslut", hvorved din anmeldelse indsendes til kommunen