Handlingssider

Anmeld og færdigmeld nedrivning af bygninger

Hvis du vil nedrive en bygning, skal du anmelde det til kommunen. Dette gælder kun, hvis bygningen er over 50 m2.

I selvbetjeningssystemet Byg og Miljø kan du søge om nedrivningstilladelse. Her får du hjælp til, hvilke tegninger der skal indsendes, og hvilke oplysninger der er nødvendige for at kommunen kan behandle din sag.

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel.
Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Når du er færdig med nedrivningen, skal du færdigmelde det via din sag i Byg og Miljø, som du kan tilgå via nedenstående link.

En liste over ting

  1. NemID
  2. Angivelse af hvilken bygning(er) du ønsker at nedrive (adresse, matrikel nr., BBR-bygningsnr. og en situationsplan eller luftfoto med entydig angivelse af hvilken bygning/bygninger der nedrives)

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Når du er klar til at sende din anmeldelse, skal du huske at bekræfte indsendelsen til sidst

Relateret selvbetjening