Handlingssider

Anmeld midlertidig aktivitet

Hvis du midlertidigt vil placere og anvende et anlæg eller maskiner, der kan belaste miljøet, skal dette forud anmeldes til kommunen.

Skal du midlertidigt foretage støj-, støj- eller vibrerende aktiviteter på en ejendom, skal aktiviteten måske anmeldes til Assens Kommune, Miljø og Natur.

Eksempler på aktiviteter der skal anmeldes:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivning
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af større konstruktioner

Listen er ikke udtømmende, så ring til Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11, hvis du er i tvivl. Spørg efter Team Industri.

Kommunen skal have modtaget din anmeldelse senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

En liste over ting

  1. Kræver ingen særlige forudsætninger

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Klik på "Afslut", hvorved din anmeldelse indsendes til kommunen