Handlingssider

Anmeld farligt affald

Virksomheder skal anmelde farligt affald til Assens Kommune uanset mængden af det farlige affald som beskrevet i 'Regulativ for erhvervsaffald' og i affaldsbekendtgørelsens § 52.

Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen.

Farligt affald omfatter bl.a.:

 • Organisk affald med halogener som f.eks. halogenerede opløsningsmidler, halogenholdige
 • Skæreolier
 • Andet organisk affald, som f.eks. opløsningsmidler, bremsevæske, toner, malingsrester
 • Kviksølvholdigt affald
 • Reaktive stoffer
 • Gift
 • Uorganisk farligt affald, som syrer og baser
 • Klinisk risikoaffald
 • Støvende asbest

En liste over ting

 1. Oplysninger om anmelder
 2. Oplysninger om affaldstyper

Sådan gør du

 1. Start løsningen
 2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
 3. Indsend digitalt til kommunen