Handlingssider

Anmeld eller afmeld fritagelse for optagelse i lokal vejviser mv.

Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige felter
  3. Underskriv og indsend digitalt til kommunen