Handlingssider

Anmeld byggeaffald – for private

Anmeld her, hvis du skal renovere, bygge nyt eller nedrive ved din ejendom. Du skal anmelde til kommunen, før du går i gang med arbejdet.

Du skal anmelde byggeaffald til kommunen senest 14 dage før, du ønsker at aflevere det på genbrugspladsen, hvis du kan nikke til bare et af følgende punkter:

 • Der er mere end et ton byggeaffald
 • Der er vinduer eller døre fra perioden 1950 – 1977
 • Der er tagplader ( kan indeholde asbest) også selvom det kun drejer sig om en enkelt eller et par stykker
 • Der er isoleringsmateriale
 • Der er øvrigt forurenet eller farligt affald fra byggematerialer

Asbestholdigt affald og andet byggeaffald indeholdende farligt affald kan kun afleveres på genbrugspladserne i Vissenbjerg, Assens og Haarby. 

Tagplader

Hvorfor skal tagplader afleveres som asbesttagplader, når jeg ved de er fra en periode, hvor man ikke længere brugte asbest?

Fordi vi vil være helt sikre på, at asbest ikke ryger et forkert sted hen. Derfor sorteres alle tagplader som om de var asbestholdige.

Anmeld senest 14 dage før og husk kvittering

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes. Når kommunen har modtaget og behandlet din anmeldelse, vil du modtage en kvittering.

For større mængder byggeaffald fra nedrivning af en bygning eller udskiftning af et halvt eller helt tag anviser kommunen til godkendte modtageanlæg. Kvitteringen skal medfølge transporten ved vognmand til godkendte modtageanlæg.

Assens Kommunen bruger www.bygningsaffald.dk til anmeldelser af større mængder bygge- og anlægsaffald.

Bygningsaffald.dk sikrer, at lovgivningen bliver overholdt mht. unikt sagsnummer, EAK-koder for hver enkel fraktion og kvittering fra modtageanlæg.

For mængder som kommunen anviser til genbrugspladserne gælder kvitteringen kun i den angivne tidsperiode.

Du skal printe kvitteringen og medbringe den på genbrugspladsen eller du kan fremvise kvitteringen på din mobiltelefon.

For mere information kan du læse mere i kommunens regulativ for husholdningsaffald eller i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Sådan gør du for mindre mængder

 1. Log på løsningen med MitID
 2. Oplys type og skønnet mængde af byggeaffald
 3. Vælg hvilken genbrugsplads, du vil aflevere byggeaffaldet på
 4. Oplys hvornår arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet
 5. Underskriv digitalt, hvorved din anmeldelse indsendes til kommunen

Anmeld byggeaffald - mindre mængder


Sådan gør du for større mængder

 1. Log på løsningen
 2. Første gang du logger på bygningsaffald.dk, skal du oprette dig som bruger. Oplever du problemer med oprettelsen, kan du få hjælp hos supporten på tlf.nr. +45 43 48 46 32. Der er vejledning til udfyldelsen ved alle de enkelte punkter, som skal udfyldes

Anmeld byggeaffald - større mængder