Handlingssider

Anmeld bygge- og anlægsaffald - for virksomheder

Anmeld her, hvis du skal renovere, bygge nyt eller nedrive en ejendom og du får mere end 1 ton byggeaffald og/eller der indgår udskiftning af termoruder fra perioden 1950 – 1977 og/eller der indgår farligt affald. Du skal anmelde til kommunen, før du går i gang med arbejdet.

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Og byggeaffaldet må ikke bortskaffes, før du har en accept fra kommunen.

Assens Kommunen bruger www.bygningsaffald.dk til anmeldelser af bygge- og anlægsaffald.

Bygningsaffald.dk sikrer, at lovgivningen bliver overholdt mht. unikt sagsnummer, EAK-koder for hver enkel fraktion og kvittering fra modtageanlæg.

Hvis du vil læse mere om reglerne, kan de ses i affaldsbekendtgørelsens kapitlerne 9, 10 og 11.

En liste over ting

  1. NemID

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Første gang du logger på bygningsaffald.dk, skal du oprette dig som bruger. Oplever du problemer med oprettelsen, kan du få hjælp hos supporten på tlf.nr. +45 4348 4632 Der er vejledning til udfyldelsen ved alle de enkelte punkter, som skal udfyldes.

Relateret selvbetjening