Handlingssider

Anmeld bygge- og anlægsaffald - for virksomheder

Anmeld her, hvis du skal renovere eller nedrive mere end 10 m2, eller hvis du får mere end 1 ton byggeaffald. Du skal anmelde til kommunen, før du går i gang med arbejdet.

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m², eller hvis de er mere end 1 ton affald.

Se mere i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13.

I vores Byg og Miljø-portal kan du bl.a. anmelde bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald. Du kan også anmelde asbestholdigt affald, farligt affald fra byggeri samt bortskaffelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald.

En liste over ting

  1. NemID

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Skriv adressen på det sted, hvor du vil søge om tilladelse eller anmelde byggeri/miljøforhold, og klik på ’søg’
  3. Klik på ’Start dit projekt her’ og vælg de aktiviteter, du vil søge om tilladelse til/anmelde. Aktiviteterne samles i sager i dit projekt. Under hver sag kan du se, hvilken dokumentation du skal sende med, hvis du vil ansøge. Dokumentationen kan du vedhæfte eller udarbejde direkte i Byg og Miljø
  4. Dit arbejde bliver automatisk gemt, så du kan lukke ned og vende tilbage senere og fortsætte, hvor du kom til
  5. Når du er færdig med din ansøgning, kan du klikke på ’Indsend ansøgning’
  6. Du kan følge din ansøgnings status hos kommunen, når du er logget ind i Byg og Miljø. Du kan modtage en e-mail eller sms, når der er nyt i din sag