Handlingssider

Anmeld aktiviteter i Natura 2000-områder

Visse driftsændringer og aktiviteter i Natura 2000-områder skal anmeldes til kommunen, inden de igangsættes.

Der er tale om aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men som kan skade værdifuld natur i Natura 2000-områderne. Det gælder bl.a. almindelige driftsændringer som gødskning, plantning af levende hegn, opdyrkning af vedvarende græs, opfyldning af små vandhuller m.m.

En liste over ting

  1. MitID
  2. Oversigtskort der viser, hvor den anmeldte aktivitet skal foregå, skal vedhæftes
  3. Detailkort der viser den præcise afgrænsning af området for aktiviteten, skal vedhæftes

Sådan gør du

  1. Log på løsningen
  2. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  3. Vedhæft bilag
  4. Underskriv anmeldelsen, hvorved den indsendes til Miljø og Natur
  5. Du modtager en kvittering og en kopi af anmeldelsen i Digital Post