Handlingssider

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom (DP 211)

I denne selvbetjeningsløsning kan arbejdsgiver og lønmodtager lave en aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom. Denne løsning forudsætter, at virksomheden starter med at udfylde data.

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter sygedagpengelovens § 56.

Indledningsforløbet kræver at både arbejdsgiver og lønmodtager underskriver aftalen. Sidder I hver for sig, skal arbejdsgiver begynde med at udfylde, hvorefter det sendes til udfyldelse hos lønmodtager.

En liste over ting

  1. Oplysninger om lønmodtagers arbejds- og helbredsforhold
  2. Du skal vedhæfte kopi af indlæggelsesseddel eller skrivelser fra sygehus/behandlingsinstitution ved ansøgning om midlertidig aftale

Sådan gør du

  1. Udfyld og kontroller de nødvendige oplysninger
  2. Vedhæft evt. bilag
  3. Underskriv digitalt, hvorved din indberetning og eventuelle bilag bliver sendt til kommunen