Handlingssider

1. og 2. ledighedsdag / G-dage

Udbetaling af godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag / G-dage

Afskediges du fra dit job ved Assens Kommune eller ophører dit vikariat, kan du i visse situationer have ret til at få udbetalt godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.

For at få udbetalt godtgørelsen, skal blanketten udfyldes og sendes til Team Løn ved fratrædelsen.

Team Løn
Assens Rådhus
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Sådan gør du

  1. Udfyld og underskriv blanketten
  2. Indsend blanketten til Team Løn