Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)

Information om Assens Kommunes afdelinger og institutioner i Coronaperioden

Information om Assens Kommunes afdelinger og institutioner i Coronaperioden

Assens Kommune lukker ned!

Pga. corona-situationen har regeringen besluttet at sætte den offentlige sektor på ”nødblus" fra fredag den 13. marts 2020.

Søren Steen Andersen

For skoler og dagtilbud gælder det fra mandag den 16. marts 2020. Det betyder, at en lang række af vores funktioner som skoler, børnehaver, borgerservice, jobcenter m.v. lukkes ned i de kommende uger.

Samtidig tager vi som kommune hånd om en række kritiske funktioner, ligesom der oprettes de nødvendige nødberedskaber.

Jeg vil gerne på vegne af Assens Byråd appellere til, at alle borgere i kommunen udviser samfundssind og hjælper hinanden med at huske på og efterfølge myndighedernes instrukser i denne særlige situation.

Læs mere på www.coronasmitte.dk.

På vegne af Assens Byråd
Borgmester Søren Steen Andersen

 

Hold dig opdateret

HUSK: Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side.

 

Se også

 

Telefoniske henvendelser

Du kan henvende dig på kommunens hovednummer 64 74 74 74 indenfor de almindelige telefontider.

 • Mandag: kl. 10-15
 • Tirsdag: kl. 10-15
 • Onsdag: kl. 10-15
 • Torsdag: kl. 10-17
 • Fredag: kl. 10-13

 

Borgerservice

Borgerservice holder midlertidigt lukket for personligt fremmøde fra og med 12. marts til og med mandag den 13. april 2020. Det gælder også den mobile Borgerservice. 

 • Alle vil fortsat modtage deres ydelse

Du kan kontakte Borgerservice på tlf. 64 74 74 74 

 

Jobcenteret 

Jobcenteret holder midlertidigt lukket for personligt fremmøde fra og med 12. marts til og med mandag den 13. april 2020. Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter opretholdes:

 • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
 • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.
 • Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
 • Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Den midlertidige lukning af landets jobcentre betyder, at disse aktiviteter lukkes i perioden:

 • Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud
 • Samtaler i jobcentre
 • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner   

 

 

Skoler og dagtilbud

Regeringen har besluttet, at alle skoler og dagtilbud lukker fra og med mandag den 16. marts til og med mandag den 13. april 2020.
Der er dog mulighed for nødpasning af jeres børn.

 

Sundhedsplejen

 

Børne- og ungeområdet

Kære forældre og unge som modtager støtte fra Børn, Familie og Ungeenheden.

Som en konsekvens af regeringens udmelding omkring Coronavirus er her en kort information om det nødberedskab, som opretholdes på det specialiserede børne- og ungeområde.

Ungeenheden lukkes midlertidigt for personligt fremmøde fra 12. marts til og med mandag den 13. april 2020. Alle aftaler, besøg, møder, samvær som kan udsættes, vil blive udsat i perioden. I kan som altid kontakte jeres rådgiver i Børn, Familie og Ungeenheden på telefon eller sikker mail.

I kan i akutte situationer også kontakte dagvagtstelefonen på 51 37 44 35 eller døgnvagtstelefonen (uden for arbejdstid) på 29 36 55 28.

 

Ældre- og Sundhedsområdet

Følgende tilbud/afdelinger opretholdes:

 • Plejehjem
 • Hjemmepleje
 • Madservice
 • Sygeplejen
 • Center for rehabilitering og akutpleje

Følgende tilbud/afdelinger lukkes i perioden: 

 • Træning (genoptræning) i Aarup, Assens og Haarby: Borgere som er visiteret til træning tilbydes telefonisk vejledning ved fysioterapeut eller ergoterapeut.
 • Demenskonsulenter og forebyggende hjemmebesøg
 • Daghjem på Ældreområdet
 • Aktivitetcentre (frivillig drevne) på ældreområdet

 

Socialområdet

OBS: Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 18.03.2020 udstedt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Følgende tilbud/afdelinger opretholdes:

 • Korsvang 80 (107)
 • §85 udekørende/SKP (handicap, psyk, senhjerneskade)
 • Skovvangen
 • Nyholmgården
 • Misbrugscenter​

Følgende tilbud/afdelinger lukkes i perioden: ​

 • Pilevej (103)
 • Odensevej (104)
 • Vestervangen (104)​
 • Aktivitetstilbud på Socialområdet
 • Beskæftigelsestilbud på Socialområdet
 • Cafe Tusindfryd

 

Myndighed Social og Sundhed

Følgende tilbud/afdelinger opretholdes:

 • Visitation
 • Andel af hjælpemiddelterapeuter
 • Hjælpemiddeldepot

Følgende tilbud/afdelinger lukkes i perioden: ​

 • Ingen 

 

Kultur og fritid

På grundlag af regeringens udmelding opfordrer Assens Kommune foreningerne til at lukke ned for alle aktiviteter, såvel indendørs som udendørs, hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020.

Vi anbefaler ligeledes, at generalforsamlinger, kompetenceudviklingskurser og lignende aktiviteter udskydes.

Det betyder også, at foreninger, der bruger kommunale lokaler, ikke må bruge ellers anviste lokaler i perioden fra den 13. marts til og med mandag den 13. april 2020.

Konkret er følgende institutioner lukket:

 • AssensBibliotekerne
 • Assens Musikskole
 • Museum Vestfyn
 • Tobaksgaarden
 • Alle haller i Assens Kommune

Listen vil løbende blive opdateret.

 

Teknisk område

Der er normal drift, men med forbehold.

Kontakt Entreprenørgården ved behov på tlf. 64 74 67 90

Genbrugspladser

Genbrugspladserne hører under Assens Forsyning. Find aktuel information på: www.assensforsyning.dk 

Kollektiv trafik

FynBus har oprettet en særlig hjemmeside om FynBus og Corona-virussen. Siden findes på adressen www.fynbus.dk/coronavirus, og det er her den primære information til kunderne finder sted.

Tilbud fra foreninger og frivillige organisationer

Yderlige information

Du kan desuden holde dig opdateret på coronasmitte.dk.