Ny Digital Post for virksomheder

Ny Digital Post for virksomheder

Den 21. marts 2022 får Danmark en ny, enkel og tidssvarende løsning til offentlig Digital Post, der styrker brugervenligheden for borgere og virksomheder, så alle let kan tilgå og handle på deres post fra offentlige myndigheder.

Herunder har vi samlet svarende til de ofte stillede spørgsmål om den nye Digital Post-løsning.
Svarene er relevante for alle med et CVR-nummer, fx virksomheder, foreninger og organisationer.

Spørgsmål om den nye Digital Post-løsning

 • Som virksomhed, forening eller organisation i Danmark modtager I jeres post fra offentlige myndigheder digitalt. Både postkassen og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem jer og myndighederne. Sikkerheden er vigtig, fordi der ofte udveksles fortrolige oplysninger.

  I modtager post fra offentlige myndigheder fra I opretter et CVR-nummer og har pligt til at læse den. Det har I, fordi den drejer sig om vigtige forhold for jeres organisation, som I skal forholde jer til.

  Det kan være post vedrørende barsel, refusion af sygedagpenge, straffeattester eller offentlige tilskud og bevillinger. De beskeder kommer som Digital Post.

  Hvis ikke I kan få en bredbåndsforbindelse på 512 k/bit, eller I ikke har mulighed for at administrere posten digitalt, kan I blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

  I Digital Post kan I som virksomhed:

  • Modtage post fra offentlige myndigheder
  • Skrive til offentlige myndigheder
 • Den eksisterende løsning til Digital Post fra det offentlige erstattes med en ny løsning for at imødekomme lovkravet om, at offentlige it-løsninger løbende skal i udbud.

  Som en del af fremtidssikringen af Digital Post bliver den bagvedliggende it-løsning derfor udskiftet med et helt nyt system, som er blevet til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

  Målet er at bane vejen for bedre kommunikation mellem virksomheder og myndigheder, så kommunikationen vil opleves nemmere og mere brugervenlig. Fx vil det blive tydligere, hvem der har sendt jer post og hvad den handler om.

  Har I en personejet virksomhed i dag, vil I også erfare, at der kommer en bedre kobling mellem jeres CVR-nr. og CPR-nr., så I nemt kan skifte mellem Digital Post til jer og til jeres virksomhed med samme log-in i den kommende Digital Post-app.

 • Den nye løsning træder i kraft den 21. marts 2022.

 • Når den nye løsning til Digital Post fra offentlige myndigheder træder i kraft den 21. marts 2022, følger der for de fleste ingen store ændringer i måden at bruge Digital Post på.

  Virksomheder har fortsat kun én postkasse til post fra offentlige myndigheder, men I får flere platforme, hvorfra I kan læse, besvare og reagere på jeres Digital Post. I kan naturligvis frit vælge, hvor I vil læse posten.

  Overordnet set gælder det at:

  • I kan læse Digital Post fra offentlige myndigheder via de platforme, som det offentlige stiller til rådighed - det er Virk og Digital Post-appen.
  • I kan også vælge at læse Digital Post fra offentlige myndigheder i de platforme, som det private stiller til rådighed - det er e-Boks og mit.dk.
  • Alle platforme giver jer fuld adgang til jeres post fra offentlige myndigheder.
  • I kan naturligvis frit vælge, hvilke platforme I vil bruge til Digital Post fra offentlige myndigheder.

  Hvis I bruger et afhentningssystem til jeres Digital Post, kan I fortsætte med det. Men fordi posten hentes ud af løsningen, skal I være opmærksomme på, at I ikke både kan have et afhentningssystem og samtidig læse posten fra offentlige myndigheder på Virk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk.

 • Overgangen til den nye løsning for Digital Post sker automatisk. Derfor skal langt de fleste virksomheder ikke gøre noget. Men benytter I jer af en eller flere af følgende funktioner, kan I have en opgave foran jer:

  • Afhentningssystem til Digital Post.
  • Automatisk videresendelse af Digital Post.
  • Har tildelt rettigheder til interne medarbejdere eller eksterne samarbejdspartnere i Digital Post.

  Læs mere om opgaverne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside her.

 • I tilgår Digital Post gennem Virk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk fra den 21. marts 2022.

  I logger ind med NemID/MitID eller medarbejdersignatur, som I plejer.

  Hvis I bruger et afhentningssystem logger I ind i det, som I plejer.

 • Ja. Alt Digital Post, som I tidligere har modtaget fra offentlige myndigheder bliver overført fra den eksisterende løsning til den nye.

  I kan derfor både læse jeres gamle og nye beskeder fra det offentlige på Virk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk fra den 21. marts 2022.

 • Det er udelukkende mapper med Digital Post fra offentlige myndigheder, der overføres til den nye løsning.

  Hvis I har mapper kun med post fra virksomheder, overføres de ikke. Dem kan I finde i e-Boks.

 • Ja. Alle fritagelser gælder også efter den 21. marts, medmindre I har modtaget et brev om, at jeres fritagelse udløber.

Spørgsmål om de nye platforme

 • I har fortsat kun én postkasse til post fra offentlige myndigheder og institutioner, men I får flere platforme, hvorfra I kan læse, besvare og reagere på jeres Digital Post. I kan naturligvis frit vælge, hvor I vil læse posten.

  I kan læse Digital Post fra offentlige myndigheder via de platforme, som det offentlige stiller til rådighed – det er Virk og Digital Post-appen.

  I kan også vælge at læse Digital Post fra offentlige myndigheder i en af de platforme, som det private stiller til rådighed – det er e-Boks og mit.dk.

  Både de offentlige og private platforme giver jer fuld adgang til jeres post fra offentlige myndigheder.

 • Det er for at sikre, at det er muligt for andre end den leverandør, der drifter Digital Post-løsningen på et givent tidspunkt, at vise dig din offentlige Digital Post.

  Det er en stor fordel, fordi:

  • Det sikrer en kontinuitet for borgere, der ikke ønsker en forandring.
  • Det introducerer konkurrence på markedet for sikker digital post, hvilket forventeligt vil give bedre priser og services for de virksomheder, der gerne vil kommunikere sikkert til deres kunder. På den måde får danskerne bedre kommunikation og færre almindelige mails sendt over en ikke-krypteret forbindelse med vigtige eller fortrolige informationer.
 • Ja. I kan frit vælge, om I vil læse den på Virk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk. I kan bruge dem alle frit og skal derfor ikke vælge en enkelt platform.

 • Ja. Fordi I fortsat kun har én postkasse til den offentlige post, men bare flere platforme til den samme post, vil alle platformene trække på de samme data i den bagvedliggende postkasse.

 • Virk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige og giver adgang til selvbetjening på tværs af det offentlige. Portalen drives af Erhvervsstyrelsen. I kan logge ind i Digital Post via Virk og få vist jeres post fra myndighederne.

  Når I logger ind i Digital Post via Virk fra den 21. marts 2022 vil I opdage følgende:

  • Tidligere modtaget post fra virksomheder ligger der ikke længere. Den skal I finde i e-Boks.
  • Jeres indbakke har således kun Digital Post fra offentlige myndigheder.
  • I kan læse, skrive, besvare, slette og flytte jeres Digital Post.
  • I kan finde jeres gamle Digital Post – og selvfølgelig modtage ny.
  • Et nyt visuelt udtryk, der minder mere om en almindelig indbakke, som de fleste kender i dag.
  • I kan nemt skifte mellem de postkasser, som I har adgang til.
 • Når den nye løsning til Digital Post træder i kraft den 21. marts 2022, udkommer staten med en app til post fra offentlige myndigheder, så I som virksomhed, hvis I bruger NemID Privat til Erhverv, kan tilgå posten på mobil og tablet. Appen hedder Digital Post.

  I Digital Post-appen kan I:

  • Læse, skrive, besvare, slette og flytte jeres post fra offentlige myndigheder.
  • Finde jeres gamle beskeder fra offentlige myndigheder – og selvfølgelig modtage nye.
  • Har en samarbejdspartner givet jer læseadgang til sin Digital Post, kan I med få klik skifte mellem postkasserne.
 • Digital Post-appen kan downloades fra den 21. marts 2022 i App Store og Google Play.

 • e-Boks driftes og ejes af selskabet e-Boks A/S og tilbyder dens brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis jeres bank eller forsikringsselskab.

  Det er ikke obligatorisk at modtage post fra virksomheder. Men I kan vælge at give samtykke til det. I kan gøre det direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med jeres bank.

  e-Boks A/S har frem til den 21. marts 2022 været hovedleverandør til den offentlige Digital Post-løsning. Herefter kan e-Boks fortsat vise Digital Post fra offentlige myndigheder.

  På e-Boks kan I:

  • Læse skrive, besvare og slette jeres Digital Post fra offentlige myndigheder.
  • Få adgang til post fra virksomheder, som I har givet samtykke til må sende til jer via e-Boks.
 • Mit.dk er en ny platform der driftes og ejes af selskabet Netcompany Group A/S, som fra den 21. marts 2022 tilbyder dens brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis jeres bank eller forsikringsselskab.

  Det er ikke obligatorisk at modtage post fra virksomheder. Men I kan vælge at give samtykke til det. I kan gøre det direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med jeres bank.

  Derudover kan mit.dk vise Digital Post fra offentlige myndigheder fra den 21. marts.

  På mit.dk kan I:

  • Læse skrive, besvare og slette jeres Digital Post fra offentlige myndigheder.
  • Få adgang til post fra virksomheder, som I har givet samtykke til må sende til jer via mit.dk.
 • I får samme Digital Post fra offentlige myndigheder på begge platforme. Men de viser hver især kun post fra de virksomheder, som vælger at sende gennem deres platform.

  Din offentlige Digital Post vil altid være synkroniseret på tværs. Så læser, besvarer, sletter eller flytter I jeres Digital Post fra staten, kommunerne eller regionerne på den ene af de to platforme, vil det fremgå begge steder. Det skyldes, at I fortsat kun har én postkasse til den offentlige post, men bare flere platforme til den samme post. Alle platformene vil derfor trække på samme data i den bagvedliggende løsning.