icon-Dine-medarbejdere

Virksomhedsservice

IGU

IntegrationsGrundUddannelsen

NY FLEKSIBEL VEJ TIL AT ANSÆTTE OG OPKVALIFICERE FLYGTNINGE

IntegrationsGrundUddannelsen (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge (og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder.

Formålet med IGU forløb er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

 

Under virksomhedsinformation - læs (i faktabladet) mere om fordele, se et eksempel på hvad servicen kan hjælpe dig med, samt hvordan du gør.