icon-Dine-medarbejdere

Virksomhedsservice

IGU

IntegrationsGrundUddannelsen

Fleksibel vej til at ansætte og opkvalificere flygtninge

Integrations Grund Uddannelsen (IGU) er en mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge (og familie sammenførte til flygtninge) i virksomheder.

Formålet med IGU forløb er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervs uddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

 

Læs mere om fordele i faktaarket nedenfor, se et eksempel på hvad servicen kan hjælpe dig med, samt hvordan du gør.