icon-Dine-medarbejdere

Virksomhedsservice

Kombinationsforløb

Med et kombinationsforløb er det muligt at kombinere ulønnet virksomhedspraktik med ordinære løntimer. At få en reel løn for dele af arbejdsindsatsen skaber et stærkt personligt incitament hos borgeren, og samtidig giver det mulighed for gradvist at udvikle ansættelsesforholdet i takt med, at borgeren mestrer de tillærte arbejdsopgaver.

I et kombinationsforløb skal arbejdsopgaver og formål skal være adskilte i henholdsvis virksomhedspraktik og ordinære løntimer.

De ordinære løntimer afspejler virksomhedens reelle behov for arbejdskraft, og borgeren modtager her løn for alle de timer, hvor arbejdsopgaverne løses på ordinære vilkår.

Læs mere om Kombinationsforløb i det printvenlige faktaark nedenfor: