icon-Dine-medarbejdere

Virksomhedsservice

Kommunens 8-ugers opfølgningssamtale

Hvis en sygemelding forventes at vare mere end otte uger, har kommunen pligt til at følge op på den sygemeldte med en personlig opfølgningssamtale senest otte uger efter første fraværsdag. Inden samtalen skal den sygemeldte medarbejder indhente en lægeattest hos egen læge.

Bemærk, at kommunen efter tre måneders sygemelding bredt skal vurdere, om medarbejderen eventuelt kan tage andet arbejde inden for sit uddannelses- og beskæftigelsesområde i passende omfang og derfor ikke længere behøver at være uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Efter fem måneder skal alle sygemeldinger revurderes i forhold til uarbejdsdygtighed og ret til sygedagpenge/sygedagpengerefusion (se separat faktaark). Hvis der er udarbejdet en mulighedserklæring (se separat faktaark) kan den med fordel medbringes til samtalen.

Du kan læse mere om dette på linket herunder.

Læs mere på:

Kontakt Virksomhedsservice

Tlf: 64 74 70 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.