icon-Trafik-og-veje

Veje

Renholdelse af veje ved gylle- og jordkørsel

I forbindelse med gylle- og jordkørsel kan det være svært at undgå, at der køres jord på vejene

Vis hensyn

Assens Kommune opfordrer entreprenører, landmænd og trafikanter til at vise hensyn til hinanden.
Entreprenører og landmænd ved at overholde gældende regler for skiltning og rengøring af vejene og trafikanterne ved at udvise tålmodighed og køre efter forholdene.

Skiltning ved jordkørsel

Advarselstavlen A 31 ”Glat vej” med undertavle ”Jordkørsel” opsættes 150 – 250 m før det forurenede sted.

Rengøring af vejen

Vejene skal rengøres hver dag efter arbejdets afslutning. Dog skal vejene skrabes og/eller fejes
løbende hvis der kommer meget jord/pløre på vejene. Overskydende jord skal fjernes samtidig med rengøring af vejen.

Hvis vejen ikke rengøres

Den som har kørt jord, gylle eller andet på vejene skal rengøre efter sig. Hvis dette ikke sker, kan man henvende sig til politiet på tlf. 114.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.