icon-Trafik-og-veje

Veje

Dispensation for kørsel med gylle på kommunens veje

Gælder i 2023

Assens Kommune har 28 november 2022 modtaget ansøgning, vedr. dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på gylleudbringningskøretøjer i Assens kommune for 2023.

Assens kommune meddeler hermed dispensation til de af Trafikstyrelsen tilladte gyllekøretøjers akseltryk og totalvægt.

Dispensationen er gældende i udbringningsperioden for 2023.

Assens kommune forbeholder sig ret til at henvise en anden rute, såfremt kørsel med Gylle giver trafiksikkerhedsmæssige eller udfordringer i forhold til bæreevne.

Dispensationen er kun gældende på de kommunale veje, ikke på private fællesveje.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.