icon-Trafik-og-veje

Veje

Dispensation for kørsel med gylle på kommunens veje

Gælder i 2022

Assens Kommune 16. december 2020 modtaget ansøgning, vedr. dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på gylleudbringningskøretøjer i Assens kommune for 2022.

Assens kommune meddeler hermed dispensation til de af Trafikstyrelsen tilladte gyllekøretøjers akseltryk og totalvægt.

Dispensationen er gældende i udbringningsperioden for 2022.

Assens kommune forbeholder sig ret til at henvise en anden rute, såfremt kørsel med Gylle giver trafiksikkerhedsmæssige eller udfordringer i forhold til bæreevne.

Dispensationen er kun gældende på de kommunale veje, ikke på private fællesveje.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.