Udbud af Assens Kommunes landbrugsjord til forpagtning

Udbud af Assens Kommunes landbrugsjord til forpagtning

STATUS: Udbudsmaterialet er i øjeblikket under udarbejdelse. Kortmateriale mv. vil blive uploadet snarest muligt.

Assens Kommune udbyder ca. 130 ha landbrugsarealer til forpagtning for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2030 (10 års forpagtningsperiode).

Arealerne skal forpagtes til økologisk eller pesticidfri dyrkning. På enkelte arealer må der i øvrigt ikke udkøres gylle (se kortbilag).

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Prolex Advokaterne, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, ved sekretær Jette Christensen tlf. 46 14 66 33 eller pr. e-mail: jec@prolex.dk.

BUDFRIST den 5. juli 2020 – Tilbud skal være Prolex Advokaterne i hænde senest 5. juli 2020, kl. 23.59.

Tilbud sendes til advokat Peter Krabbe på ovennævnte adresse eller pr. e-mail til pkr@prolex.dk.

Assens Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste alle tilbud

Du kan læse mere her www.velas.dk/forpagtningassens