icon-Tilladelser-og-bevillinger

Tilladelser og bevillinger

Opsætning af valgplakater

Assens Kommune tillader normalt ikke, at der opsættes plakater på vejarealerne af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Trafikanter får afledt deres opmærksomhed af plakater, og risikoen for trafikulykker øges.

Der findes 3 undtagelser:

I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til opsætning af plakater fra lokale organisationer og arrangementer, efter samme retningslinjer som ved lejlighedsskiltning.

Ophængning af valgplakater må foretages i henhold til Vejlovens §§ 84-85.

Tilladelsen skal søges senest 2 uger før, plakaterne ønskes opsat.

Konstaterer vi, at der hænger plakater/skilte på vejarealerne uden vores tilladelse, dog ikke valgplakater, bliver de taget ned. De nedtagende effekter opbevares på Entreprenørgården i 6 måneder for ejers regning. Bliver de ikke hentet inden 6 måneder, smides de ud.