icon-Tilladelser-og-bevillinger

Tilladelser og bevillinger

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Hvis du midlertidigt vil placere og anvende et anlæg eller maskiner, der kan belaste miljøet, skal dette anmeldes til kommunen mindst 14 dage, før du vil begynde på arbejdet. Det gælder følgende aktiviteter:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Kommunen kan fastlægge betingelser (vilkår) for arbejdet, eller nedlægge forbud mod arbejdet, hvis det ikke kan udføres på en miljømæssig forsvarlig måde.

Selvom du har anmeldt arbejdet som beskrevet her, skal du stadig sørge for at indhente andre relevante tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Sørg altid for, i god tid før arbejdet begyndes, at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støj eller støv som følge af de planlagte aktiviteter.

Kontakt Miljø og Natur - Team Industri

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.