icon-Affald-og-miljø

Miljø og affald

Jordforurening og jordflytning

Hvis du vil flytte jord fra forurenede områder, er det vigtigt at du husker at anmelde det til kommunen først.

Du kan her på siden læse mere om, hvilke forhold der gør sig gældende når du vil flytte jord fra forurenede grunde. Hvis du er i tvivl, eller har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Miljø og Natur.

Er din grund omfattet af områdeklassificering?

Kommunen definerer områder i kommunen, hvor jorden kan være lettere forurenet. Dette kaldes for områdeklassificering. Det er op til dig at undersøge om din grund er omfattet af områdeklassificering. I de klassificerende områder skal kommunen rådgive beboerne om, hvordan de kan tage de fornødne sundhedsmæssige forholdsregler overfor den lettere forurening. 

Anmeld flytning af jord fra forurenede områder.

Grundejer, entreprenør og rådgiver er ansvarlig for at anmelde flytningen af den forurenede jord. Du anmelder flytningen af jorden på Jordweb. Jordweb er et program til håndtering af jordflytning. Programmet er gratis for anmeldere, transportører og modtageranlæg.

Jordflytningsgebyr

Ifølge § 18, stk. 5 i bekendtgørelsen om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. skal byrådet fastsætte og opkræve gebyr hos erhverv, der anmelder jordflytning.
Assens Byråd har godkendt gebyret, som dækker kommunens udgifter i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret er differentieret, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse:

  • Grundgebyr pr. anmeldelse til dækning af faste udgifter: 103,00 kr.
  • Timepris pr. medgået time med fakturering pr. påbegyndt halve time: 616,00 kr.

Gebyret træder i kraft den 1. januar 2023 og er ekskl. moms.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.