Skip til hoved indholdet

Etablering og udvidelse af virksomheder

Vi hjælper dig med processen.

Når du vil etablere en ny virksomhed eller udvide en eksisterende, skal du forholde dig til forskellige love og regler. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke love og regler, der er relevante, og det kan være svært at danne sig et overblik.

Som eksempler kan vi nævne:

 • Miljøvurdering (VVM)
 • Miljøgodkendelse
 • Spildevandstilladelse til fx processpildevand, vaskeplads og lignende
 • Affaldshåndtering
 • Etablering af mindre produktionsvirksomheder, autoværksteder og lignende 

Vores medarbejdere hjælper dig med at få et overblik.

Typisk starter vi med en telefonsamtale, hvor vi spørger ind til dit projekt. Hvis din sag kun omhandler miljøspørgsmål beholder vi sagen hos os. Hvis din sag omhandler byggetilladelser, udkørselsforhold eller planforhold tilbyder vi at henvise dig til Erhvervskontakten, der kan hjælpe dig videre i dit forløb.  

Kontakt os gerne så tidligt som muligt i projektet.

Sådan anmelder du et autoværksted

Det får du brug for til din anmeldelse:

 1. Tegning i passende målestok, som viser virksomhedens placering på ejendommen i forhold til omgivelserne.
  På tegningen skal fremgå:
  • værksteds-/produktions- og lagerlokaler samt udendørs oplag
  • forurenende anlæg eller aktiviteter der medfører udendørs støj-, lugt- eller luftforurening (herunder placering af afkast)
  • afløbsforhold
  • placering af affald med angivelse af type og forventet maksimum oplag

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links