Skip til hoved indholdet

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er alt affald, som virksomheden frembringer.

Det kan være ...

 • Bygge- og anlægsaffald
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald
 • Farligt affald
 • Have-park affald
 • Industriaffald
 • Jord som affald
 • Kildesorteret erhvervsaffald
 • Produktionsaffald
 • Storskrald

Arbejdspladsers affaldshåndtering

Fra 1. januar 2023 skal alle arbejdspladser sortere husholdningslignende affald som private husholdninger. Det drejer sig om 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton-, tekstil-, rest- og farligt affald.

I kan bruge jeres private renovatør til at få beholdere til sorteringen. Det er også muligt at bruge kommunens løsninger til private husholdninger ved Assens Forsyning, hvis den enkelte affaldstype svarer i art og mængde til en husholdning.

Yderligere information kan I finde på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kommunens ordninger

Erhvervsaffald er reguleret i Regulativet for erhvervsaffald, hvor de kommunale ordninger er beskrevet. Virksomheden har pligt til at benytte kommunens ordninger. Ordningerne administreres af Assens Forsyning A/S Affald og Genbrug - tlf. 63 44 90 00.

Farligt affald

I har pligt til at anmelde virksomhedens farlige affald til Assens Kommune. I finder anmeldelsesskemaet på www.virk.dk. Anmeldelse af farligt affald eller under Selvbetjening, Erhverv. Du modtager en kvittering, når vi har gennemgået anmeldelsen.

I kan søge om fritagelse fra ordningerne for Emballeret farligt affald og klinisk risikoaffald samt Olie- og benzinudskillere. I finder ansøgningsskemaet Fritagelse fra den kommunale ordning for farligt affald på www.virk.dk.

Ansøgningen skal have dokumentation vedhæftet i form af kopi af din aftale med et miljøgodkendt modtageanlæg. Hvis din virksomhed selv råder over et behandlingsanlæg til pågældende affaldstype, skal der sendes dokumentation med for det.

Sådan ansøger du om fritagelse fra den kommunale ordning for farligt affald

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. Oplysninger om anmelder
 2. Oplysninger om indsamler/transportør

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links