icon-Affald-og-miljø

Miljø og affald

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er alt affald, som virksomheden frembringer:

  • Bygge- og anlægsaffald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Deponeringsegnet affald
  • Farligt affald
  • Have-park affald
  • Industriaffald
  • Jord som affald
  • Kildesorteret erhvervsaffald
  • Produktionsaffald
  • Storskrald

Arbejdspladsers affaldshåndtering

Fra 1. januar 2023 skal alle arbejdspladser sortere husholdningslignende affald som de private husholdninger. Det drejer sig om 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton-, tekstil-, rest- og farligt affald.

I kan bruge jeres private renovatør til at få beholdere til sorteringen. Det er også muligt at bruge kommunens løsninger til private husholdninger ved Assens Forsyning, hvis den enkelte affaldstype svarer i art og mængde til en husholdning.

Yderligere information kan I finde på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kommunens ordninger

Erhvervsaffald er reguleret i Regulativet for erhvervsaffald, hvor de kommunale ordninger er beskrevet. Virksomheden har pligt til at benytte kommunens ordninger. Ordningerne administreres af Assens Forsyning A/S Affald og Genbrug - tlf. 63 44 90 00.

Farligt affald

Du har pligt til at anmelde virksomhedens farlige affald til Assens Kommune. Du finder anmeldelsesskemaet på www.virk.dk. Anmeldelse af farligt affald eller under Selvbetjening, Erhverv. Du modtager en kvittering, når vi har gennemgået anmeldelsen.

Du kan søge om fritagelse fra ordningerne for Emballeret farligt affald og klinisk risikoaffald samt Olie- og benzinudskillere. Du finder ansøgningsskemaet Fritagelse fra den kommunale ordning for farligt affald på www.virk.dk eller under Selvbetjening for Erhverv.

Ansøgningen skal have dokumentation vedhæftet i form af kopi af din aftale med et miljøgodkendt modtageanlæg. Hvis din virksomhed selv råder over et behandlingsanlæg til pågældende affaldstype, skal der sendes dokumentation med for det.

Kontakt Miljø og Natur - Team Industri

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.