icon-Affald-og-miljø

Miljø og affald

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er alt affald, som virksomheden frembringer:

 • Bygge- og anlægsaffald
 • Dagrenovationslignende affald
 • Farligt affald
 • Have-park affald
 • Industriaffald
 • Jord som affald
 • Kildesorteret erhvervsaffald
 • Produktionsaffald
 • Storskrald

Kommunens ordninger

Erhvervsaffald er reguleret i Regulativet for erhvervsaffald, hvor de kommunale ordninger er beskrevet. Virksomheden har pligt til at benytte kommunens ordninger. Ordningerne administreres af Assens Forsyning A/S Affald og Genbrug - tlf. 63 44 90 00.


Erhvervsaffaldsgebyr – administrationsgebyr for erhvervsaffald

Hvert år opkræver kommunen et generelt administrationsgebyr ifølge Affaldsbekendtgørelsen. Gebyret dækker ikke brugen af de kommunale affaldsordninger, men kommunens overordnede omkostninger for administration af erhvervsaffald. Gebyret er et årligt gebyr fra 1. januar til 31. december og der refunderes ikke ved lukning eller flytning fra kommunen i opkrævningsåret.


Alle virksomheder skal betale administrationsgebyret, men du kan blive fritaget, hvis ét af følgende krav er opfyldt:

 • Virksomhedens omsætning var under 300.000 kr. 2 år før gebyråret.
 • Virksomheden har intet affald.

Hvert år sendes der informationsbrev til de virksomheder, som har mulighed for at søge fritagelse. Her er den 8-ugers periode med en ansøgningsfrist oplyst. Ansøgningen skal ske digitalt på nedenstående fritagelsesmodul.

Ansøgningsfristen for 2018 er 15. juni.

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil blive afvist. Og administrationsgebyret skal betales. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Natur og Miljø, Team Industri.

Farligt affald

Du har pligt til at anmelde virksomhedens farlige affald til Assens Kommune. Du finder anmeldelsesskemaet på www.virk.dk. Anmeldelse af farligt affald eller under Selvbetjening, Affald og Genbrug. Du modtager en kvittering, når vi har gennemgået anmeldelsen.

Du kan søge om fritagelse fra ordningerne for Emballeret farligt affald og klinisk risikoaffald samt Olie- og benzinudskillere. Du finder ansøgningsskemaet Fritagelse fra den kommunale ordning for farligt affald på www.virk.dk.

Ansøgningen skal have dokumentation vedhæftet i form af kopi af din aftale med et miljøgodkendt modtageanlæg. Hvis din virksomhed selv råder over et behandlingsanlæg til pågældende affaldstype, skal der sendes dokumentation med for det.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.