icon-Affald-og-miljø

Miljø og affald

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er alt affald, som virksomheden frembringer:

  • Bygge- og anlægsaffald
  • Dagrenovationslignende affald
  • Farligt affald
  • Have-park affald
  • Industriaffald
  • Jord som affald
  • Kildesorteret erhvervsaffald
  • Produktionsaffald
  • Storskrald

Kommunens ordninger

Erhvervsaffald er reguleret i Regulativet for erhvervsaffald, hvor de kommunale ordninger er beskrevet. Virksomheden har pligt til at benytte kommunens ordninger. Ordningerne administreres af Assens Forsyning A/S Affald og Genbrug - tlf. 63 44 90 00.


Erhvervsaffaldsgebyr – administrationsgebyr for erhvervsaffald

Gebyret er i hht. ny lovgivning bortfaldet pr. 1. januar 2019 og opkræves derfor ikke i 2019.

Farligt affald

Du har pligt til at anmelde virksomhedens farlige affald til Assens Kommune. Du finder anmeldelsesskemaet på www.virk.dk. Anmeldelse af farligt affald eller under Selvbetjening, Affald og Genbrug. Du modtager en kvittering, når vi har gennemgået anmeldelsen.

Du kan søge om fritagelse fra ordningerne for Emballeret farligt affald og klinisk risikoaffald samt Olie- og benzinudskillere. Du finder ansøgningsskemaet Fritagelse fra den kommunale ordning for farligt affald på www.virk.dk.

Ansøgningen skal have dokumentation vedhæftet i form af kopi af din aftale med et miljøgodkendt modtageanlæg. Hvis din virksomhed selv råder over et behandlingsanlæg til pågældende affaldstype, skal der sendes dokumentation med for det.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.