icon-Affald-og-miljø

Miljø og affald

Camping

Kommunen administrerer Campingreglementet og fører tilsyn med campingpladser. Det er også kommunen, der kan give udlejningstilladelse til nye campingpladser og til ændringer på eksisterende campingpladser.

Tilladelse til campering

Der skal søges tilladelse til etablering og erhvervsmæssig drift af campingpladser.

Kommunalbestyrelsen kan meddele ejere og brugere af fast ejendom tilladelse til erhvervsmæssigt at udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering. Ansøgninger om udlejningstilladelse efter campingreglementet skal sendes til Assens Kommune via dette ansøgningsskema.

Læs evt. mere om, hvad der kræver tilladelse efter campingreglementet på Bolig- og Planstyrelsen hjemmeside:

Sagsbehandlingstid

I henhold til campingreglementet skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for meddelelse af udlejningstilladelse efter campingreglementet.

Assens Kommune har fastsat en frist på 10 uger.

Fristen for meddelelses af en afgørelse løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle nødvendige oplysninger.

Fristen for sagsbehandlingen kan forlænges én gang, hvis sagens omfang berettiger det. Kommunalbestyrelsen skal begrunde forlængelsen overfor ansøger inden udløbet af den ordinære sagsbehandlingsfrist.