icon-Leverandør-til-kommunen

Leverandør til kommunen

Udbudsplan for Assens Kommune

Udbudsplanen er en oversigt over kommunens planlagte udbud for 2018*. Vær dog opmærksom på, at udbud afholdt af Trafik og Byg ikke er medtaget.

Offentliggørelse af udbud

Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med offentliggørelsen af udbuddet på TED-databasen (EU-udbud) eller Udbud.dk (annonceringer), som også har lanceret en app af samme navn. Med Udbud.dk-app'en kan leverandører bl.a. få direkte besked på deres mobiltelefon, hver gang et nyt udbud matcher med deres virksomhed. 

 * Udbudsplanen er dynamisk, hvorfor der kan forekomme løbende ændringer

 

Aftale Nuværende kontraktudløb Forventet kontraktværdi (DKK) Forventet udbudsform
IT: Elevsagsstyringssystem 30.9.2018

1.000.000 

SKI-tildeling
IT: Institutionstyringssystem 30.9.2018 2.400.000  SKI-tildeling
IT: Ledelsesinformations Arbejdsmarkedsdel 30.11.2018   SKI-tildeling 
IT: ESDH-system 31.12.2018   SKI-tildeling 
Storkøkkenudstyr 1.12.2018 5.640.000  SKI - Forpligtende aftale
Tele- og datakommunikation 28.5.2018 3.360.000 SKI - Forpligtende aftale
Tablets 12.5.2018 1.700.000 SKI - Forpligtende aftale
Interaktive tavler 10.6.2018 3.000.000 SKI - Forpligtende aftale
Computere 6.9.2018 5.000.000 SKI - Forpligtende aftale
Elevator service 31.10.2018 300.000 SKI - Forpligtende aftale
Operationel leasing af biler hjemmeplejen, rådhuset og jobcenter 1.7.2018   EU-udbud
Træ, belægning og øvrige byggematerialer + værktøj 31.12.2018 2.000.000 EU-udbud
Måtteservice 31.1.2018 1.400.000 Tilbudsindhentning
Madudbringning 31.3.2018 1.600.000 EU-udbud
Diabetesartikler 30.6.2018 10.400.000 EU-udbud
Dagturskørsel 1.8.2018 5.200.000 EU-udbud
Administration af almene boliger 31.12.2018 2.640.000 EU-udbud
Mandskabsbiler til Entreprenørgården   1.000.000 Tilbudsindhentning
Renovering af boldbanernes lysanlæg   18.000.000 Tilbudsindhentning
Renovation 31.5.2019 1.900.000 EU-udbud
Rottebekæmpelse 31.1.2019   EU-udbud
Opretning af fliser og kantsten 30.4.2019   Underhåndsbud

Se Assens Kommunes aktuelle udbud her

Se også ...

Kontakt Indkøb og Økonomiservice

Åbningstider:
Åbningstider

Tlf: 64 74 73 98

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.