icon-Leverandør-til-kommunen

Leverandør til kommunen

Assens Kommunes Indkøbspolitik

I foråret 2013 vedtog Byrådet en ny indkøbspolitik for Assens Kommune, som skal virke i forlængelse af vores vision om vilje til vækst, der bl.a. handler om at skabe nye løsninger gennem innovation – også på indkøbsområdet.

Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at optimere kommunens indkøbsaftaler og -procedurer mest muligt, og politikken danner rammen om Assens Kommune som indkøbsorganisation samt fastlæg­ger de overordnede retningslinjer for indkøb og udbud i kommunen.

Assens Kommune er én indkøber

Assens Kommune fungerer som én fælles organisatorisk, juridisk og økonomisk enhed – også i indkøbsmæssig sammenhæng - og dermed er alle kommunens medarbejdere forpligtede til at overholde indkøbspolitikken, når der foretages udbud og når der købes ind for Assens Kommune.

Kontakt Økonomi og Indkøb

Tlf: 64 74 75 04

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.