icon-Leverandør-til-kommunen

Leverandør til kommunen

Udbudsordbog

Her kan du finde forklaringer på de ord og begreber, vi anvender i forbindelse med kommunens indkøb og udbud.

 

Ord Betydning
Annonceringspligt Forud for en kontrakttildeling skal offentlige myndigheder annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der i den samlede kontraktperiode har en værdi på over 1.500.000 kr. og som har en klar grænseoverskridende interesse.
Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) Det fælles europæiske udbudsdokument kaldes i daglig tale ”ESPD”. Det bruges til foreløbigt at dokumentere, at tilbudsgiveren opfylder kravene mht. egnethed, udelukkelse og udvælgelse. Vinderen af et udbud skal dokumentere, at oplysningerne i ESPD er korrekte.
 EU-udbud EU-udbud er udbud, hvor kontraktens værdi overstiger tærskelværdierne. Ifølge direktiverne skal sådanne varekøb og tjenesteydelser udbydes i EU. EU-udbud bekendtgøres via TED og på Assens Kommunes egen hjemmeside.
Ikke-konditionsmæssig Tilbud, som ikke er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, er ikke-konditionsmæssige. Ved tilsidesættelse af formkrav eller grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, skal ordregiver afvise tilbuddet - det vil sige, at tilbuddet ikke må medregnes i tilbudsvurderingen.
Indkøbsaftale En indkøbsaftale er en aftale med en eller flere leverandører om indkøb af varer eller tjenesteydelser gældende for hele Assens Kommune som organisation.
Konditionsmæssig  Tilbud, som er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, er konditionsmæssige.
Konkurrenceudsættelse En bygge- og anlægsopgave, en tjenesteydelse, en vare eller varegruppe konkurrenceudsættes ved, at flere leverandører samt evt. kommunens egen udføreenhed afgiver tilbud om levering af ydelsen eller varen. Tilbudsvurderingen afgør, hvem kommunen indgår aftale med om levering af ydelsen eller varen, i henhold til de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier.
 Kontraktperiode Kontraktperioden er den samlede varighed af kontrakten. Kontraktperioden varierer, men er typisk på 4 år inkl. forlængelser.
Offentligt udbud Et offentligt udbud er et udbud, som forløber i én fase. Det er en meget gennemsigtig og konkurrencevenlig udbudsform, idet alle egnede leverandører kan afgive tilbud. Her anvendes kriterierne udelukkende til at frasortere virksomheder, der ikke overholder mindstekravene og dermed ikke er egnede.
Prækvalifikation Prækvalifikation er en fase i et begrænset udbud eller udbud efter forhandling, hvor ordregiver udvælger et antal leverandører til at afgive tilbud. Typisk udvælges mellem 3-7 leverandører.
Tildelingskriterie

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det endelige valg af leverandør skal foretages på grundlag af et af følgende underkriterier:

  • Pris
  • Totalomkostninger
  • Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvilket af disse underkriterier, der er tale om i det pågældende udbud.

Tærskelværdier En tærskelværdi er det minimumsbeløb, en given kontrakt skal overstige, for at være omfattet af udbudslovens regler.
Udbudsloven Gælder for alle offentlige myndigheder. Loven indeholder regler for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud og endvidere for varer og tjenester under EU's tærskelværdier. Loven udspringer af EU’s udbudsdirektiver.
Udbudsplan Assens Kommunes udbudsplan er en prioriteret oversigt over de udbud, som afholdes i forbindelse med anskaffelse af varer og tjenesteydelser i et givent kalenderår. 

Kontakt Indkøb og Økonomiservice

Åbningstider:
Åbningstider

Tlf: 64 74 73 81

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.